Grattis till det nya jobbet!

Det är ett stort förtroende att ha blivit vald till chef. Med chefsrollen följer en mängd nya arbetsuppgifter som kräver kunskap och bra uppbackning för att klara av. Genom att vara påläst och ha en prestigelös hållning så är chansen stor att du lyckas i det nya yrket.

För att få en bra start i din nya yrkesroll så behöver du vara öppen för nya lärdomar och medveten om vad arbetet innebär. Du kan komma att behöva både råd och stöd för att kunna hantera din nya roll på ett bra sätt. Även om du är ordentligt förberedd och välutbildad så är sannolikheten stor att du kommer att ställas inför nya och oväntade situationer.

Den första tiden som chef kan vara omvälvande på många sätt. Kanske många nya människor att lära känna och nya rutiner att komma ihåg. Du ska också bygga upp ett förtroende mellan dig och medarbetarna, vilket inte är gjort i en handvändning. Att bli chef över sina tidigare kollegor kan också innebära att de nu ser på dig med nya ögon.
Till kurserna