Om kursen

Man brukar säga att det är de 100 första dagarna som chef som är avgörande för hur ditt chefsuppdrag kommer att lyckas. Det är under den tiden som du har möjlighet att göra ett gott intryck och även visa vad du går för och vilket värde du kan tillföra i den nya rollen. 

Ta det talesättet med en nypa salt, riktigt så är det såklart inte. Hur lång tid det tar beror bland annat på vad du gjort tidigare, om du är ny i branschen eller om du rekryterats internt. 

Men det kan ändå vara bra att ha en tidsrymd att förhålla sig till för att göra en bra plan för din första tid som chef. Dels för att din förkorta din startsträcka för att komma in i jobbet, men också för att din lärotid ska bli så effektiv som möjligt. Men vad ska du göra då? Och vad kan vara viktigt att tänka på under den första tiden?  

Är du ny som chef har du mycket att sätta dig in i. Du ska lära känna dina medarbetare och skaffa dig en inblick i den dagliga verksamheten och då kan hundra dagar vara bra att utgå från. Mer än någonting annat handlar dina första dagar på jobbet om att skaffa kunskap och att skapa relationer. Den här kursen leder dig genom dina första 100 dagar som ny chef och ger dig praktiska råd och handfasta verktyg.

Kursinnehåll

För att få en bra start i din nya yrkesroll så behöver du vara öppen för nya lärdomar och medveten om vad arbetet innebär. Du kan komma att behöva både råd och stöd för att kunna hantera din nya roll på ett bra sätt. Även om du är ordentligt förberedd och välutbildad så är sannolikheten stor att du kommer att ställas inför nya och oväntade situationer.

  • Vad innebär chefsrollen och vad ingår i ditt uppdrag?

  • Leda, motivera och engagera ditt team

  • Sätta mål, följa upp och hålla medarbetarsamtal

  • Förändra, kommunicera och agera