Kursinnehåll

Ett bra och tydligt utfört lönesamtal bidrar både till individens och verksamhetens utveckling. Den här kursen leder dig som chef genom lönesamtalets olika faser. Hur du bygger upp, genomför och avslutar en konstruktiv argumentation så det blir en bra dialog.

Den innehåller praktiska tips och råd, handfasta checklistor och mallar. Hur du ska göra för att lönesamtalet och överenskommelsen ska kännas rimlig och rättvis för båda parter. Kursen innehåller också avsnitt om beteenden och kommunikation, olika typer av reaktioner och känslor och vikten av att vara tydlig.