Kursinnehåll

Kursen ger dig konkreta verktyg och handfasta råd om hur du som chef kan hantera konflikter på arbetsplatsen. Kursen ger dig även kunskap för hur olika beteende- och kommunikationsstilar kan skapa missförstånd. Du kommer få en större förståelse för din omgivning och dig själv, vilket i sin tur leder till ökad trivsel och bättre samarbete på arbetsplatsen.